Over ons

De ‘Vereniging voor Volksvermaken’ organiseert al sinds 1897 volksvermaken in Tzummarum en omstreken. De volksvermaken bestonden van oorsprong uit diverse traditionele volksspelen als kaatsen, kaarten, biljarten, dansen etc. Tegenwoordig bestaat 95% van de activiteiten uit kaatsen en daarnaast worden enkele gezellige avonden georganiseerd waarop men bijvoorbeeld kan klaverjassen en biljarten. Onze kaatsvereniging is de oudste bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) aangesloten vereniging.

Bij de VvV kan zowel jong als oud, man en vrouw, zich uitleven in de gezellige traditionele kaatssport. Door VvV worden ledencompetities en trainingen georganiseerd voor diverse categorieën (jeugd, dames, heren). Daarnaast kunnen de leden aan wedstrijden deelnemen binnen de vereniging (ledenpartijen), in de regio (Federatie Barradeel en Omstreken) en eventueel meer prestatiegericht in KNKB verband. 

Bestuur

Theo Draijer

Voorzitter

Trijntje Rinsma

Secretaris/PR

Joke van den Berg

Penningmeester - ledenadministratie

Hendrik Jaspers

Velden / Materialenbeheer

Albert de Vries

Technische zaken

Debbie van der Wal

Jeugdzaken

Vacature

Jeugdcommissie

Debbie van der Wal

Froukje Talsma

Etsie Talsma

Sjoerdtsje Houtsma

Vacature

Vacature

Geschiedenis VVV Tzummarum

Op 17 maart 1879 is de Vereniging Voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken opgericht door een aantal Tzummarumer notabelen. Het doel was om de volksvermaken in het algemeen en kaatsen in het bijzonder een georganiseerd karakter te geven. In die tijd was het namelijk gebruikelijk dat het kaatsen in de Friese dorpen door de plaatselijke kastelein werd georganiseerd.

Wilt u meer weten over de verdere geschiedenis van onze vereniging? Over haar successen op de kaatsvelden, sterke verhalen en andere feestelijke activiteiten? Dan nodigen wij u uit om hieronder verder te lezen. 

Adres

Buffer 5
Tzummarum
NL

Telefoon

Email

[email protected]