Welkom op de website van VVV Tzummarum, de Vereniging voor Volksvermaken uit Tzummarum...

V.v.V. Tzummarum e.o. tijdens de bezettingsjaren 1940 -1945

V.v.V. Tzummarum e.o. tijdens de bezettingsjaren 1940 -1945

 

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd door de geallieerden, om die redenen leek mij het goed idee om een stuk te schrijven over onze kaatsvereniging tijdens deze periode, wat mij betreft een artikel dat ook prima in de nieuwe Keatsersbloed past.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen, ondanks dat wij dachten dat we weer neutraal zouden blijven net als in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, de Tweede Wereldoorlog was ook nu in Nederland begonnen.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stelt Bonnema als de nieuwe kastelein zijn café beschikbaar voor de algemene jaarvergadering van 17 maart, de oorlogstoestand in de rest van Europa, de mogelijke inval van de Duitsers in ons land en andere oorlogshandelingen, maakt de vereniging terughoudend in haar commentaar. Ook de secretaris lijkt ervan onder de indruk. Alles wordt heel sober omschreven. Op aanraden van de NKB wordt besloten geen afdelingspartij op Hemelvaartsdag te houden. De Nederlandse Kaatsbond schrapt ook de bondswedstrijd dat jaar. Nadat het bombardement rond Rotterdam geluwd is en de rust min of meer terugkeert, besluit de NKB deze partij toch te laten verkaatsen op 7 juli. In juli worden veel activiteiten weer hervat. (bij het op papier zetten van dit verhaal, zitten we midden in een Coronavirus, ook vandaag de dag worden veel activiteiten geschrapt RvV). Op 10 juli winnen Sjoerd Draijer, Fokke Buren en Pieter Hoekstra de ledenpartij.

De oorlog woedt voort, ook in 1941. De grote afdelingspartij wordt de zondag voor de Hemelvaartsdag gehouden. Deze wordt aangevraagd door Feike Boschma. Hij moet daarvoor aankloppen bij de provincie Friesland. In 1941 wordt er een verboden toegangsbordje bij het kaatsveld neergezet. Dat roept weerzin op. Het bestuur kan de agitatie daarover begrijpen. Keuning meldt dat het bordje bedoeld is om dwarse gasten van

het terrein af te houden of te sturen. Scheidsrechter Klaas Wierda uit Dongjum leidt de jongenspartij op Hemelvaartsdag. Winnaars zijn in dat oorlogsjaar J. van der Zee uit Leeuwarden, M. Hiemstra uit Beetgum en Kornelis Jouwersma uit Tzummarum. ‘Al transpirerend’ brengen de kaatssenioren Johannes Swart, Gerrit Herrema en Andries Oost het bij de ouderen tot een goed einde.

Kritiek is er op de voorzitter, die overigens afwezig is. Die kritiek komt van Hendrik Talsma, het bestuurslid dat als vervanger de prijzen voor kruisjassers uitdeelt. ‘De laatste weken gaat het niet goed met het uitreiken van de prijzen. Met het oog op de jongeren, moet de voorzitter deze groep met een toepasselijk woord toespreken en aan de club binden’, zo vindt Talsma. (wat anno 2020 nog steeds van toepassing is, RvV) Het is opvallend dat in de verslaglegging tussen 1940 en 1945 niets duidt op een moeizame oorlog. Alles gaat z’n gangetje, ook het kruisjassen, in 1941 gewonnen door Siebe de Valk en Engbert Sijbesma.

De oorlog heeft wel degelijk gevolgen voor het kaatsspel. Door de oorlog wordt er weinig geoefend. Het valt in 1942 op dat veel ballen buiten de lijnen belanden. Natuurlijk speelt de harde wind de kaatsers in dat jaar ook de nodige parten. Leo Vogels, lid van de V.v.V. vraagt zich af of er niet teveel bestuursleden zijn. (iets wat vandaag de dag een luxeprobleem zou zijn RvV) Vogels ziet dan al iets in de effectievere manier van besturen. Hendrik Talsma is inmiddels vijfentwintig jaar bestuurslid en wordt daarvoor geëerd. Hij treedt af en krijgt een stoel mee, waarvoor hij naar eigen zeggen heel dankbaar is. Hij ontvangt later ook het bondsinsigne van de NKB. Het bondspartuur wordt voor de verandering aangewezen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om deze, waar nodig, te wijzigen.

Ook kent onze vereniging oorlogsleed, in 1943 vindt bestuurslid Sjoerd Draijer de dood in een concentratiekamp in Vught tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was door de Duitsers opgepakt voor het illegaal slachten en handelen in vee, was er verraad in het spel? Dat is echter nooit bewezen. Sjoerd is een goed kaatser en als kaatsbestuurder van 1935 tot 1943 voor de V.v.V. actief geweest. V.v.V. secretaris Cees J. van der Laan is aangedaan. ‘Sjoerd Draijer, beste vriend, je bent gevallen als slachtoffer van deze bange tijd, maar als een sympathiek mensch zul je bij ons voortleven.’ Draijer blijkt als bestuurslid een voorvechter van de Barradeelpartij en maakt vaak het kaatsterrein klaar. Hoezeer de dood van Draijer de bestuurders heeft geraakt, blijkt uit de speciale herdenking in de jaarvergadering.

Tijdens de PC van 1942 zaten er hoge Duitse officiers op de tribune. Het partuur van Jan Rodenhuis, Feite de Jager en Frans Helfrich zocht een oranje shirt uit, dat helemaal onder in de doos in een stuk papier verwikkeld lag. Een gouden zet, want het publiek was de hele dag op de hand van dat partuur. Er ging een enorm gejuich op toen ze het veld weer opkwamen. Elke keer als zij de bal boven sloegen, galmde het over het Sjûkelan: ‘Oranje wint! Oranje wint!’ Het partuur van Rodenhuis won uiteindelijk met groot gemak de PC. Het partuur was zich wel degelijk bewust, welk gevaar hun boven het hoofd hing. Want oranje en alles wat Koningsgezind was, mocht niet van de bezetter, en er stond een zware straf op. Maar de spelers hadden deze dag geluk. Ze wonnen de finale van een partuur met een Tzummarumer in de gelederen. Het drietal bestond uit Lammert Heeringa, Klaas Falkena en Leo Vogels (zie foto links). Ze behaalden de tweede prijs op deze memorabele PC.

 

 

 

Vanuit Den Haag komt het bericht dat Grote kaatswedstrijden van de lijst moeten worden gevoerd. Daarmee stemt de NKB op 6 juni in Leeuwarden met grote meerderheid in. Niettemin wordt er in 1943 nog heel wat afgekaatst in Tzummarum. De zogenaamde potjespartijen en ledenpartijen gaan gewoon door. De jongens van de leden komen ook binnen de perklijnen. Het tweetal Klaas Terpstra en Sjoerd Dijkstra wint.

De gemoedstoestand is in het bevrijdingsjaar 1945 duidelijk voelbaar. Veel jongeren zijn aanwezig op de jaarvergadering om de V.v.V. een hart onder de riem te steken. De voorzitter wijst er wel op dat kritiek ‘op de vergadering en niet op de hoek van de straat’ moet worden gemeld. Er hebben zich nogal wat buitenleden gemeld bij de V.v.V. Deze worden geschrapt, omdat de ledenpartijen verzanden tot een soort NKB door elkaar loten partij. Sjouke Zondervan stopt als bestuurslid, omdat hij wil voorkomen dat er ‘verslapping optreedt in zijn belangstelling.’ Gerrit de Vries is als politiek gevangen gedetineerd. Voor hem wordt geen nieuw lid gekozen. Het aantal bestuursleden wordt teruggebracht tot zeven. Er wordt gerept over de bevrijding en de feesten die ongetwijfeld zullen komen. Er is in het bevrijde Tzummarum eindelijk weer een Barradeelpartij, gewonnen door Ynse Kuperus, Sjouke Helfrich en Simon Jellema. Minnertsga met Arjen Sijbesma, Abe Tilstra en Ynse de Boer zijn op de jongenspartij van Barradeel superieur. Kuperus wint ook de koningsprijs, Ynse de Boer werd koning bij de jongens. Liefst 37 parturen meldden zich voor de ledenpartij. De prijs gaat naar de gretige veteraan Jan Draijer met Sjouke Zondervan en Foeke Terpstra. De koningsprijs is voor de oudgediende. Er wordt na de bevrijding met hart en ziel gekaatst. In de jongste klasse is Leo Vogels met Anne van der Weg en Klaas Houtsma de beste. Vogels wordt tot koning gekroond. Het is daarna groot feest met Tetmans “de Tiid hâldt gjin skoft”. In twee avonden komen er in een vrij Tzummarum 1.500 bezoekers langs. Dat gevoel van vrijheid werkt positief.

Winkelier Jan Grond stelt extra prijzen beschikbaar voor de meeste bovenslagen. Die prijs gaat naar Jacob Meijer, die liefst tien keer de bal over de bovenlijn slaat. De verste bovenslag komt van Sije Westra. De beste spelers zijn in de oudste klasse Hein van der Zee en in de jongste klasse Jacob Meijer. Opmerkelijk is de opmerking dat voorzitter Piet Keuning 25 jaar getrouwd is. Dat nieuws haalt de annalen van V.v.V. Tzummarum. De penningmeester Wieberen Herrema treedt bovendien in het huwelijksbootje, op 27 september. Het zegt veel over de positieve gevoelens vlak na de oorlogsdrama’s. Zelfs de biljartpartij krijgt in het bevrijdingsjaar een verheven karakter. Sjoerd Terpstra wint. Door de spanning en de onmogelijkheid om in de oorlogsjaren te trainen, zijn er toen veel nullen genoteerd. Jan Kamstra en Piet Boersma zijn in de bevrijdingsroes bij het kruisjassen een klasse apart.

Muziekkorps Crescendo krijgt in 1945 een nieuw vaandel van de V.v.V. Tzummarum vanwege het 50-jarige jubileum. Het kan niet op. Touwtrekken is altijd al in geweest in Tzummarum, zelfs nu nog trekken de Tzummarumers met plezier hun lijf uit elkaar bij internationale wedstrijden. Bij de volksvermaken komen de mannen in de ring na een optocht van Crescendo en een demonstratie van de gym club Tonido. Het toneelgezelschap van Minnertsga brengt in het najaar van 1945 het stuk Sante Berber van Calcutta.
                                                                    

Orkest Tzummarum 1944, met v.l.n.r. Reinder de Haan, Lieuwe Herrema, drummer Jan de Valk, Jan Santema, Jan Bandsma en David Noordhof.

                                      

Bron: Foar altyd in Oranje – Grien hert, 125 jaar VvV Tzummarum e.o.

Samenstelling: Ronald van Vliet

 

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Nieuws
  • Lees 875 keer

terug naar boven