Welkom op de website van VVV Tzummarum, de Vereniging voor Volksvermaken uit Tzummarum...

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk 30.07.2016

Afgelopen zaterdag mocht V.v.V. Tzummarum e.o. de eerste klas vrije formatie partij dames organiseren. Het werd een mooie dag met schitterend weer, dit leverde de volgende prijswinnaars op;

De eerste prijs in de verliezersronde was voor partuur 13 Anne Berber Zeinstra van Peins, Lotte Delgrosso van Marsum en Jildou Felkers van Stiens, zij wonnen de finale van partuur 10 Fenna Kramer van Winsum, Leila-Janneke Moufakkir van Reduzum en Corina de Vries van Bitgum. In de winnaarsronde waren vier prijzen te verdelen. Twee derde prijzen waren voor partuur 8 Sietske Okkema van Easterein, Martine Tiemersma van Easterein en Martzen Deinum van Wommels en partuur 14 Nelie Steenstra van Bitgummole, Anna-Brecht Bruinsma van Wommels en Geke de Boer van Wergea. De tweede prijs ging naar partuur 3 Marije Hiemstra van Easterein, Anke Winkel van Hijum en Jennie Terpstra van Mantgum zij verloren de finale van partuur 11 Iris van der Veen van Franeker, Imke v.d. Leest van Easterein en Sjanet Wijnia van Wommels, zij waren de terechte winnaars van de eerste prijs en de kransen. Voordat de prijzen uitgereikt werden door de voorzitter, werd nog iemand in het zonnetje gezet, het betreft vrijwilligster Doet Draijer – Terpstra, die al jaren de bloemen verzorgd met Hemelvaartsdag en ook al jaren de kransen maakt, bedankt hiervoor!

Na de uitreiking van de prijzen ging een ieder weer huiswaarts. Op naar de volgende partij,

Met een vriendelijke sportgroet,

V.v.V. Tzummarum e.o.

Ronald van Vliet

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Nieuws
  • Lees 1533 keer

terug naar boven